تقدیر از زحمات مدیر امور مالی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز توسط مدیریت و شورای اسلامی کار

به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی مراسمی که در مورخه 1398/10/08 در حضور مدیریت و اعضای شورای اسلامی کار شرکت در محل اتاق کنفرانس شرکت برگزار گردید با اهداء لوح سپاس توسط شورای اسلامی کار از زحمات مدیریت امور مالی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز جناب آقای مهندس رضا پاکدامن تقدیر بعمل آمد.