اخبار

آخرین اخبار

1399/02/24 14:00
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز به مناسبت ایام ... بيشتر...
1399/02/23 05:10
به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی مراسمی که در مورخه 1399/02/23 در حضور مدیریت و اعضای شورای اسلامی کار شرکت در محل اتاق کنفرانس ... بيشتر...
1399/02/23 10:07
به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی مراسمی که در مورخه 1399/02/23 در حضور مدیریت و اعضای شورای اسلامی کار شرکت در محل اتاق کنفرانس ... بيشتر...
1399/02/23 10:00
به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی مراسمی که در مورخه 1399/02/23 در حضور مدیریت و اعضای شورای اسلامی کار شرکت در محل اتاق کنفرانس ... بيشتر...