اخبار

آخرین اخبار

1400/01/17 11:15
به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی ابلاغ مدیریت محترم عامل دکتر علی سررشته در مورخه 1400/01/17 جناب آقای مهندس مصطفی خسروی به عنوان ... بيشتر...
1400/01/17 10:59
1400/01/17به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی ابلاغ مدیریت محترم عامل دکتر علی سررشته در مورخه 1400/01/17 جناب آقای مهندس احمد زینالی ... بيشتر...
1400/01/15 10:03
به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی ابلاغ مدیریت محترم عامل دکتر علی سررشته در مورخه 1400/01/15 سرکار خانم مهندس فریبا کشاورزی به ... بيشتر...
1400/01/15 09:13
طی ابلاغ مدیریت محترم عامل دکتر علی سررشته در مورخه 1400/01/15 جناب آقای احمد باقرپور به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت منصوب گردید. بيشتر...