اخبار

بازدید نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت ریخته¬گری ماشین سازی تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز ، دکتر مسعود پزشکیان صبح شنبه 9/9/98 در بازدید از شرکت ریخته ­گری ماشین سازی تبریز از نزدیک در جریان مشکلات این واحد صنعتی که توسط آقای مهندس رحیمی ارائه گردید قرار گرفت.