اخبار

رونق تولید در ریخته گری ماشین سازی تبریز

شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز که یکی از تجربه ناموفق خصوصی سازی بود ، اینک با تغییر مالکیت به یکی از مجموعه های صنعتی پویا تبدیل شده است.