اخبار

مراسم معافه دکتر علی سررشته به عنوان مدیرعامل شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز

مراسم معارفه دکتر علی سررشته به عنوان مدیرعامل شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز با حضور دکتر امین زاده ریاست محترم سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی، دکتر حسینی سرپرست محترم مدیریت توسعه صنایع دریایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و فرماندار محترم  شهرستان تبریز و هماراهان محترم برگزار گردید.