اخبار

ابلاغ جناب آقای مهندس احمد زینالی به عنوان مدیر تعمیرات و نگهداری

1400/01/17به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی ابلاغ مدیریت محترم عامل دکتر علی سررشته در مورخه 1400/01/17 جناب آقای مهندس احمد زینالی به عنوان مدیر امور تعمیرات و نگهداری شرکت منصوب گردید.