اخبار

ابلاغ جناب آقای مهندس مصطفی خسروی به عنوان مدیر امور تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی ابلاغ مدیریت محترم عامل دکتر علی سررشته در مورخه 1400/01/17 جناب آقای مهندس مصطفی خسروی به عنوان مدیر امور تولید شرکت منصوب گردید.