بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت در مورخه 1401/06/07 مهندس نبوی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و هیات همراه از شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز بازدید بعمل آوردند.